Labe Arena

7.5 Rozveslování / Vyveslování na trenažéru

Podle typu náplně tréninku zvolíme optimální délku rozveslování a následně vyveslování viz následující tabulka: