Labe Arena

8.1 Protažení svalů v oblasti kyčle – sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas)

 

Obr. 1 Sval bedrokyčlostehenní var. 1


Obr. 2 Sval bedrokyčlostehenní var. 2


U protahování svalu bedrokyčlostehenního (m. iliopsoas) je důležité udržet vzpřímené postavení páteře zejména v oblasti bederní páteře. Figurant se pomocí pohybu celého těla vpřed dostává do předpětí svalu bedrokyčlostehenního (m. iliopsoas), koleno se tak pohybuje vpřed směrem nad kotník (Obr. 1). Na obrázku č. 2 figurant pomocí paží ve vzpažení s propletenými prsty udržuje vzpřímené držení těla.