Labe Arena

8.10 Posílení svalů hrudní a krční páteře, aktivace HSS

Horní končetiny máme opřeny předloktím o podložku, hlava je v prodloužení páteře. Opora je v oblasti loktů (mediálních epikotylů) a spony stydké (symfýzy). Zároveň se snažíme vytahovat hlavu směrem vpřed v podélné ose páteře. Pohyb vychází z hrudní páteře, hlava se zvedá společně s hrudníkem a zůstává v prodloužení páteře, nedochází k jejímu záklonu. Lopatky přiléhají k hrudníku a mají sklon k pohybu do stran směrem k loketním kloubům.

Obrázek 22. Aktivace HSS, napřímení hrudní páteře s oporou o předloktí