Labe Arena

8.11 Stabilizace páteře a pánve

V poloze podporu na předloktí klečmo na levé straně mírně zvedneme horní nohu, horní paže je v upažení pokrčmo. Snažíme se udržet centrované postavení v kloubech a napřímenou páteř (loket opěrné paže je pod ramenem, ramena jsou stažena směrem k pánvi, od opěrného předloktí se odtlačujeme, hlava je v prodloužení páteře). Nezapomínáme volně dýchat.

Obrázek 23. Poloha na boku s oporou o loket a kolen