Labe Arena

8.2 Protažení svalů v oblasti pánve a spodní části zad

Na obrázku č. 3 figurant v kleku na jedné noze s rukama v týl nejprve protahuje sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas) a poté vykonává pohyb do úklonu a rotace, kdy dochází k protažení celé boční strany trupu se zacílením na čtyřhranný sval bederní (m. quadratus lumborum). Důležité je volné pravidelné dýchání.


Obr. 3 Sval bedrokyčlostehnní var. 3

 

Stabilizace pánve, centrace kyčle

V pozici kleku na jedné noze, klademe důraz na opření o podložku a zafixování kolene v neměnné pozici (obr. 4).  U zadní nohy napínáme nohu v koleni a při udržení rovnováhy postupně vytáčíme trup a pánev (obr. 5), vydržíme v pozici nebo ji dynamicky měníme a přecházíme zpět do pozice kleku.  


Obr. 4 Základní pozice Obr. 5 Stabilizace pánve a centrace kyčle