Labe Arena

8.3. Crossfit a posilování

K dalším doplňkovým sportům patří atletika, plavání, posilování (se správným provedeným techniky a se zařazením specifických veslařských cviků, jako zejména přítah na lavici s osou, leg press, mrtvý tah, dřep s činkou, trh s osou nad hlavu) a crossfit. Především crossfit v posledních letech nabývá na významu, protože se jedná o dynamicky se rozvíjející sportovní odvětví a veslaře může inspirovat pro lepší práci se silovou částí tréninku. 

CrossFit je „silovým a kondičním tréninkovým programem, který využívá neustálé změny funkčních cviků prováděných s vysokou intenzitou, jehož cílem je dlouhodobě zlepšovat celkovou fyzickou kondici sportujícího."

Pro české veslaře je crossfit důležitý především z pohledu techniky posilování. Crossfitová centra se specializují na techniku vzpírání, základy gymnastiky, atletiky a plavání. Většina trenérů crossfitu prochází každoročně školeními a také závody, ve kterých si zlepšují jak teoretické, tak praktické znalosti.

Pro ideální spolupráci mezi veslaři a crossfit komunitou je důležité vzájemné pochopení. Veslař musí pochopit, že jeho cílem je zlepšení techniky vzpírání (mrtvý tah, přední dřep, zadní dřep apod.) a tedy zlepšení silových parametrů. Trenér crossfitu musí pochopit, že některé cviky jsou pro veslaře zbytečné na nácvik (muscle up,hand walk) a je lepší se raději zaměřit na kvalitu provedených cviků než na kvantitu.