Labe Arena

8.3 Protažení zádových svalů, zvýšení rozsahu pohybu páteře

V pozici kleku sedmo (sedu na patách), hlava volně spočívá na podložce, paže jsou podél těla. Ruce spolucvičence spočívají na bedrech cvičenky. S nádechem do břicha se cvičenka snaží nadzvedávat ruce spolucvičence. Následuje výdech. Doba trvání cviku závisí na potřebě uvolnění svalů (alespoň 60 s). 

Obr. 6 Protažení zádových svalů fáze 1


V druhé fázi vzpažíme, cítíme tah kolem ramen, případně po stranách trupu. Následně vedeme pohyb do úklonu (na pravou nebo levou stranu), hýždě stále spočívají na patách, čímž se tah ještě zvýší. Protahujeme boční stranu trupu i svaly upínající se na pažní kost. Výdrž v krajní pozici provádíme 15- 30 sekund na každou stranu a opakujeme 2-3 krát.


 

Obr 7 Protažení zádových svalů fáze 2


V třetí fázi přejdeme do podporu na předloktí, hlava se vytahuje do dálky, ramena táhneme od uší k patám. Pohyb probíhá do rotace v hrudní páteři. Díváme se za paží, která směřuje vzhůru. Otočení trupu probíhá až do krajní pozice, bez zvednutí hýždí z pat. Opakujeme cca 10 krát na každou stranu, ve 3 sériích.

Obr 8 Protažení zádových svalů fáze 3