Labe Arena

8.4 Protažení vnější strany těla - čtyřhranného svalu bederního (m. quadratus lumborum) a širokého svalu zádového (m. latissimus dorsi)

Na obrázku č. 9 a 10 se figurant nachází v poloze kleku sedmo zánožném dovnitř levou. Trup se uklání vpravo, levá paže je ve vzpažení, pravá v připažení. Figurant se vytahuje do dálky za oběma levými končetinami. Volně dýchá. U klečící pravé nohy je možné protažení cílit na střední sval hýžďový (m. gluteus medius),

   

Obr. 9 a Obr. 10 Protažení čtyřhranného svalu bederního a širokého svalu zádového (m. quadratus lumborum, m. latissimus dorsi)