Labe Arena

8.7 Aktivace HSS se zaměřením na dynamickou stabilizaci pánve

V sedu na nestabilní ploše se zvednutými dolními končetinami se cvičenka snaží udržet vzpřímené držení páteře a aktivitu břišních svalů. Jednodušší variantou je opora paží a jen výdrž v dané poloze. Obtížnější varianta cviku je bez opory horních končetin a s pohybem končetin dolních (např. napínání v kolenou). V průběhu cvičení dbáme na volné dýchání. 

Obrázek 15. Aktivace HSS se zaměřením na dynamickou stabilizaci pánve