Labe Arena

9.4 Cviky na protažení svalů na přední straně stehna (flexorů kyčelního kloubu)

Cvik 1

Provedení: V lehu na břiše skrčit přinožmo levou, uchopit levou rukou špičku nohy, přitáhnout ji k hýždi a současně zvednout koleno skrčené končetiny nad podložku. Čelo je opřeno o pravou ruku. Neprohýbat v bedrech, koleno zvedat pouze kolmo vzhůru, nesmí docházet k unožení. Protažení se provádí u obou končetin.


Cvik 2

Provedení: Ze základní polohy zvolna přenést váhu na přední nohy a stahem hýžďových svalů protlačit pánev vpřed. Hlava, trup i stehno jsou v jedné přímce. Neprohýbat v bedrech. Cvik se provádí na obě strany.


Cvik 3

Provedení: V základní poloze skrčit zadní nohu, chytit za nárt a přitáhnout chodidlo k hýždi. Hlava je v prodloužení trupu, pánev zůstává po celou dobu pohybu v blízkosti chodidla a nezvedá se. Neprohýbat v bedrech. Cvik se provádí na obě strany.

Kontraindikace: Cvik se nedoporučuje provádět při problémech s kolenními klouby.


Cvik 4

Provedení: V základní poloze uchopit špičku nohy a patu přitahovat k hýždi. Stehno skrčené končetiny leží mimo zvýšenou podložku a při pohybu se dostává pod její úroveň. Druhou rukou lze uchopit podložku a stabilizovat tak polohu těla. Neprohýbat v bedrech. Cvik se provádí na obě strany.

Kontraindikace: Cvik se nedoporučuje provádět při bolestivosti v oblasti bederního úseku páteře.


Cvik 5

Provedení: Ze základní polohy stahem hýžďových svalů protlačit pánev vpřed. V konečné poloze jsou hlava, trup a stojná noha v jedné přímce. Špičky nohou směřují vpřed, paže jsou volně podél těla (na snímku je horní končetina pro názornost pokrčena). Neprohýbat v bedrech. Cvik se provádí na obě strany.


Cvik 6

Provedení: Ve stoji na pravé noze skrčit levou, bérec vzad vzhůru. Levou rukou přitahovat patu levé nohy k hýždi. Neprohýbat v bedrech, během pohybu nesmí docházet k unožení. Cvik se provádí na obě strany.


Cvik 7

 Provedení: V lehu skrčit přednožmo levou, chodidlo levé opřít o tříslo spolucvičence. Spolucvičenec tlačí koleno skrčené končetiny k hrudníku a současně fixuje napnutou dolní končetinu v dolní části stehna k podložce. Chodidlo pokrčené končetiny je vytočeno zevně. Pasivní protažení musí být provedeno velmi pomalu a jemně, pouze do pocitu „mírného tahu“ tak, aby nedošlo k poškození svalové tkáně. Cvik se provádí na obě strany.


Cvik 8

Provedení: V základní poloze spolucvičenec mírným tlakem do nártů nohou přibližuje chodidla cvičenky k hýždím, čímž je dosaženo protahovacího účinku cviku. Pasivní protažení musí být provedeno velmi pomalu, aby nedošlo k poškození svalových vláken. Cvik se provádí na obě strany.

Kontraindikace: Cvik není vhodný provádět při problémech s kolenními klouby.


Cvik 9

Provedení: V lehu na břiše skrčit přinožmo levou, uchopit levou rukou špičku nohy a přitáhnout ji k hýždi. Čelo je opřeno o pravou ruku. Spolucvičenec fixuje chodidlo cvičenky u hýždě a současně zvednutím kolena skrčené končetiny cvičenky od podložky zvyšuje protahovací účinek cviku. Neprohýbat v bedrech, koleno zvedat pouze kolmo vzhůru. Během pohybu nesmí docházet k unožení. Pasivní protažení musí být provedeno velmi pomalu a jemně, pouze do pocitu „mírného tahu“, nesmí bolet. Cvik se provádí na obě strany.

Kontraindikace: Cvik není vhodné provádět při problémech s kolenními klouby.