Labe Arena

Dlouhodobý rozvoj sportovce

Dlouhodobý rozvoj sportovce (LTDA - z kanadského Long Term Athlete Development) není ničím jiným než postupnou přípravou dítěte, později adolescenta přes dospělého sportovce k dosažení jeho sportovního maxima. Často se v literatuře uvádí pravidlo deseti let nebo 10000 hodin, aby sportovec dosáhl mistrovské úrovně. Bohužel často se stává, že dítě začne trénovat v pondělí a v sobotu se od něj již očekává výsledek. Úplně se zapomíná na proces osvojování nových dovedností nezbytných ve sportovním prostředí. Také se často opomínají zábavné základy(z angl. FUNdamentals), které v prvních letech sportovního tréninku přivádějí děti do veslařských klubů. Umožnit dětem dlouhodobý sportovní rozvoj není úplně jednoduché, protože kolikrát rodiče tlačí na trenéry a požadují výkony. Nebo trenéři tlačí na děti a požadují od nich výkony, protože trenéři se v komunitě ostatních „chtějí předvést“ medailemi z mládežnických kategorií. Bohužel data ukazují, že děti úspěšné v dětských kategoriích (mladší a starší žactvo) často při přechodu do vyšších kategorií s veslováním končí, jsou vyhořelé a sport opouštějí nadobro. Nebyl jim dopřán hravý rozvoj, který je o zvládnutí všeobecné přípravy, osvojení si základů k co nejvíce sportům a dovednostem, aby až později s přechodem do dorostu a juniorů začali uvažovat o postupné specializaci, která dosahuje vrcholu často až po osmi – deseti letech tréninku.

Podrobně se principům dlouhodobé a věku přiměřené přípravy sportovce se věnuje i jiná část této metodiky – Všeobecný pohybový rozvoj (tzv. Modrá kostka).