Labe Arena

Obecné zásady a principy sportovního tréninku

Ať už se zajímáte o veslování, halové veslování nebo pracujete ve sportu v jiné oblasti, při trenérské práci, je dobré vycházet z obecně platných pravidel pro trenérskou práci s mládeží. Připravili jsme pro vás – patnáct zásad dobrého trenéra. Pokud je budete dodržovat, předejdete poškození organismu sportovce a to jak v oblasti fyzické, tak psychické. Zásady zasahují do všech složek sportovního tréninku, určují jeho obsah, prostředky, metody a způsob organizace tréninkového procesu. Umožňují vedení sportovní přípravy s nejpříhodnějšími dílčími výsledky při respektování všech zákonitostí vyvíjejícího se organismu. Skutečně úspěšný trenér by měl tyto zásady zohledňovat.

15 zásad dobrého trenéra

 1. Trénujte promyšleně
 2. Buďte systematičtí a vytrvalí
 3. Zapojujte sportovce do plánování tréninkového procesu
 4. Kdo si hraje, vyhrává
 5. Zohledňujte vývojové období sportovce
 6. Zátěž zvyšujte postupně
 7. Zatěžujte celoročně
 8. Využívejte periodizace a cyklického uspořádání
 9. V tréninkovém procesu dbejte na maximální všestrannost
 10. Přiměřeně, přiměřeně!
 11. Při vysvětlování techniky buďte názorní
 12. Pracujte v kolektivu!
 13. Místo posuzování talentu raději rozvíjejte.
 14. Dbejte na zdraví!
 15. Mějte pod kontrolou ambice