Labe Arena

Série kompenzačních cviků

Jan Habara, Ondřej Mikeska, Karolína Ořechovská, Aleš Houserek


Kompenzační cviky uvedeny v této kapitole mohou být totožné pro věkové kategorie mladších i starších žáků, dorostu a juniorů. Lišit se však budou zejména frekvencí, intenzitou a počtem opakování u jednotlivých věkových kategorií, které mají různou tréninkovou zátěž. U kategorie přípravka a elévové je možné využít základních poloh daných cviků s využitím motivačního názvosloví pochopitelného pro tyto věkové kategorie.

Pro provádění jednotlivých cviků je nutné, aby sportovec dokázal správně stabilizovat trup. Stabilizaci trupu zajišťuje bránice (diaphragma), svaly pánevního dna (mm. diaphragmatis pelvis), příčný sval břišní (m. transversus abdominis) a krátké svaly v hloubce podél páteře (mm. multifidi). Cvičenec by měl být schopen udržet centrované postavení všech kloubů v nižších vývojových polohách (např. lehy na břiše, na zádech, na boku), než se pustí do cvičení ve vyšších vývojových pozicích, na které jeho pohybový aparát ještě nemusí být připraven.