Labe Arena

Technika veslování

Technika veslování je v porovnání s jinými sporty relativně snadná, protože veslování je cyklický, pravidelně se opakující pohyb bez významnějších změn. V porovnání s trojskokem, skokem do dálky či výšky, biatlonem  nebo jinými, technickými disciplínami je veslování snazší k naučení a osvojení si potřebných dovedností.

Paradoxně je ale pro perfektní zvládnutí veslařské techniky zapotřebí značná dávka mistrovství, která obvykle přichází až s dlouhodobým a efektivně vedeným tréninkem. Bez něho je nemožné se dokonale naučit veslovat. Ačkoliv zcela perfektní provedení ideálního veslařského tempa patrně neexistuje, přesto se trenéři, metodici a závodníci snaží veslařskému ideálu po celou dobu sportovní kariéry co nejvíc přiblížit.