Labe Arena

Úvod – Pod taktovkou paradoxu

Psychika mladého veslaře je:

…neviditelná, křehká, tajemná, nevyzpytatelná, komplikovaná a spletitá, pružná, ovlivnitelná a měnitelná, utvářející se…

Psychika mladého veslaře je důležitá pro:

pohodu, vyrovnanost, seberegulaci a kontrolu, osobnost, výkonnost, rozvoj, vítězství, úspěch, zdraví, vztahy, duši, prožitek, radost, štěstí… 

Je paradoxem, že něco s tak neuchopitelnou podstatou, jako je lidská mysl, je (nejen) ve sportu tak důležité. Ale ve sportu – tak jako i jinde – platí, že v klíčových okamžicích rozhoduje hlava. Pojďme se společně podívat na to, co můžeme udělat proto, aby to náš svěřenec dal.

Vybrali jsme pro vás základní směry, kterými byste se měli vydat, pokud chcete účinně pozitivním způsobem ovlivňovat rozvoj osobnosti mladého sportovce a připravit ho na dlouhou cestu, která ho čeká, pokud by jednou chtěl přivézt medaili z Mistrovství světa nebo Olympijských her.

Před otevřením následujících stran otevřete i svou mysl. Pomůže vám to odpovědět na řadu otázek, které vám položíme nebo které vás při čtení napadnou. Věříme, že jejich zodpovězení přispěje ke kvalitě vaší práce se svěřenci – a to nejen ve prospěch budování vysoké či dokonce vrcholné sportovní výkonnosti, ale i v navazování vzájemných uspokojivých vztahů, rozvíjení klubové kultury a spoluutváření osobnosti mladých sportovců.

Následující stránky nemohou nahradit studium sportovní psychologie nebo několikaletý sebezkušenostní výcvik profesionální koučů. Je proto třeba mít na paměti, že při práci se svěřencem, na jeho osobnostním rozvoji, musíte být kdykoliv připraveni přenechat složitější témata či traumata odborníkům. Měli byste mít v telefonu uložené číslo na profesionálního kouče nebo psychologa a tenhle telefon předat svěřenci kdykoliv, když budete mít pocit, že už to není pro vás. Nezabíhejte proto pokud možno do minulosti, neřešte s dětmi rodinná či jiná traumata. Orientujte se spíše na přítomnost a budoucnost, na zdroje sportovce, jeho silné stránky, touhy, sny a vize, na zhmotňování cílů a kroků, které je naplní, atp.


 

„Šampióni nevznikají v posilovnách. Šampióni vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě – z touhy, snu a vize.“

Muhammad Ali, slavný boxer