Labe Arena

Úvodní slovo

Trénujme uvědoměle. Tato dvě slova shrnují podstatu sdíleného postoje kolektivu autorů příručky, kterou držíte v ruce. Jsme různorodá skupina, v níž nechybí trenéři, vysokoškolští pedagogové, psychologové sportu, zážitkoví pedagogové, fyzioterapeuti či specialisti na výživu. Charakterizuje nás však společný rys – všichni se dlouhodobě zabýváme veslařským sportem či prací s mládeží. Sdílíme také podobné principy:

  1. Pro děti a jejich zdravý fyzický, sociální a osobnostní rozvoj je sportování zásadní. Životní styl většiny dnešních dětí se vyznačuje nedostatkem přirozeného pohybu, a to i přesto, že sportují.
  2. Veslování (včetně halového veslování) je vhodným sportem pro děti a mládež. Má všechny předpoklady zvýšit v ČR svou popularitu a vytvořit si širokou základnu.
  3. Výkonnostní sport na špičkové úrovni je nadstavbou této široké základny. Olympijské medaile jsou pak pomyslnou třešničkou na dortu - cenným vedlejším důsledkem. Hlavní smysl sportu proto spatřujeme v prožívání radosti, zdravém životním stylu a rozvoji osobnosti.
  4. Existují jednoduché a srozumitelné zásady, kterými by se měli trenéři mládeže řídit. Jejich širší výklad tvoří hlavní část této příručky.
  5. Je potřeba přistupovat ke každé věkové kategorii odlišně. Děti nejsou malí dospělí a není správné učit a trénovat je metodami používanými pro přípravu dospělých sportovců.
  6. Metodika přípravy mládeže se celosvětově neustále vyvíjí, proto je vhodné v dnešním dynamickém globalizovaném světě čerpat jak z nejnovějších poznatků, tak zkušeností ze zahraničí.

Příručka je určena nejen trenérům mládeže, ale také učitelům tělesné výchovy, rodičům, veslařům a širší veřejnosti se zájmem o veslování. Kniha totiž pokrývá celou škálu témat spojených se sportovním tréninkem. Navíc jsme metodiku obohatili (jejíž hlavní část spočívá v tzv. modré kostce) o části, která popisují řadu dílčích témat provázaných se sportovním výkonem. Patří k nim především podrobnější výklad psychických složek výkonu („žlutá kostka“) – tedy otázky motivace, seberozvoje a poznání vlastních zdrojů. Další oddíl je věnován zdravotní problematice související s veslováním a doplňkovým kompenzačním a protahovacím cvičením („červená kostka“). Veslařská část je pak zpracována samostatně v „šedé kostce“.

Zkušení praktici pravděpodobně půjdou rovnou k jádru věci, tedy přeskočí k části „Metodika veslařské přípravy mládeže“. Najdou v ní konkrétní doporučení rozčleněné zvlášť pro každou věkovou kategorii, kterým se v této metodice speciálně věnujeme. Jedná se především o Elévy, mladší žactvo, starší žactvo a dorostence. Okrajově se věnujeme také sportovní přípravce a kategorii juniorů.  Později se mohou vrátit k předchozím částem textu. Rodičům, učitelům a dalším čtenářům však doporučujeme číst publikaci od začátku. Snáze si tak vytvoří celkový obrázek o tréninku a užitečnosti a možnostech veslařského sportu.

Není důvod, aby do příručky nenahlédli i samotní mladí veslaři. Může jim to pomoci pochopit, proč s nimi trenér pracuje právě tak, jak to dělá. Lépe porozumí, k čemu jejich společné úsilí směřuje. Nabyté znalosti jim také umožní rozhodovat o své kariéře odpovědněji.

Naše příručka je k dispozici jak v tradičním papírovém vydání, tak v elektronické podobě. Elektronická verze je obsáhlejší – doplňují ji instruktážní videa. Věříme, že mohou přispět ke kvalitě přípravy svěřenců trenéry. Elektronická verze je živým, průběžně aktualizovaným materiálem. Určitě proto stojí za zhlédnutí!

Jsme přesvědčeni o značném potenciálu veslování pro rozvoj mládeže. I proto v mnoha zemích světa patří tento sport k absolutně nejpopulárnějším disciplínám. Naším smělým přáním je pomoci publikace přispět ke stejnému výslednému stavu i u nás.

A nezapomeňme - veslování je nejenom dřina, ale i radost. Dopřejme a užijme si ji všichni — dospělí i děti a mládež.