Labe Arena

Veslování

ETAPA ZÁKLADNÍHO TRÉNINKU

11-12 LET; naučte je veslovat

Děti v kategorii mladšího žactva by měly být schopny na konci své kategorie zvládnout samostatně nasednout do lodě bez pomoci trenéra, dále by měly s pomocí trenéra nebo ostatních dětí zvládnout vynést a zanést loď, měly by ovládat veslařskou terminologii, základní manévrovací dovednosti s lodí (kontrování, zatáčení, starty, jízda rovně) a také by měly správně veslovat. To znamená, že průběh záběru probíhá ve správném zapojení svalových partií a nedochází k velkým technickým nedostatkům. Děti využívají vodní hladinu pro lepší stabilitu lodě (táhnou vesla po vodě), ale vesla mají v zátahu nakolmená. Děti si v záklonu zbytečně nelehají a v předklonu se zbytečně nevytahují. Délka záběru je determinována postavením jejich těl (v začátku záběru jsou holeně na kolmici a v záklonu záběru je záklon 10-15°za kolmicí). Délku záběru je možné individuálně nastavit pomocí menšího nebo většího vyložení na krakorci a delšími nebo kratšími vesly tak, aby v posádce děti různého vzrůstu mohly všechny optimálně veslovat a mít stejný úhel zátahu.


Nad veslováním pořád významně převažují pohybové hry, rychlostní cvičení, koordinace, motorická cvičení, hbitost atd. Lze zapojit i trenažér, který v tomto věku pomáhá dětem s rozvojem rytmu, soustředěnosti a koordinace. Doporučuje se například hra „Darts“. Cílem je seznámení se s technikou veslařského pohybu. Cílem naopak není vytrvalostní trénink, proto trenažér nastavujeme na nejmenší odpor. Je třeba sledovat, zda zatížení trenažéru je pro děti dobře zvladatelné a v případě zapotřebí zajistit zlehčení trenažéru instalací vzduchové brzdy (čelního plastového krytu „větráku“) známé ze SkiErgů, případně přehozením vysokogramážní deky přes celý větrák, čímž se zamezí přívodu vzduchu (méně vzduchu =  menší odpor).

Trénink na vodě je minimalizován na 2-3x týdně plus občasné závody. Zbytek přípravy je věnován všeobecnému rozvoji.


Doporučené tréninkové zatížení

- trénink 3x týdně (3x 90 minut)

- všeobecná příprava 2x 60 minut, 1x 90 minut

- veslování 2x 30 minut (primárně technika) + závody o víkendech

- 25 až 30 % veslování, 70 až 75 % ostatní zátěž

- celkem 4,5h týdně