Labe Arena

Veslování

ETAPA ZÁKLADNÍHO TRÉNINKU

13-14 LET; naučte je veslovat hezky

Kategorie staršího žactva se postupně učí zlepšovat balanční dovednosti v lodi technickými cvičeními, která mají dětem pomoci „odlepit“ vesla od vodní hladiny, i když ze 60 % budou pořád vodní hladinu využívat jako pomůcku. Postupně by jim měl být vysvětlen koncept včasného nakolmení vesla před začátkem záběru a zaveslováním a také správné vytažení vesla v záklonu tak, aby zbytečně nepoužívaly zápěstí, ale správně předloktí pro vyndání vesel z vody. Děti by v tomto věku měly znát základní baterii cvičení na rovnováhu (kolmá vesla, střídání kolmých vesel, holubičky) a také by měly být schopny rozpoznat různé části záběru a vnímat rozdíl v rytmu). Správné provedení záběru je základním předpokladem zvládnutí této věkové kategorie u párového veslování. Starší žáci nejezdí nepárové disciplíny! Cílem této kategorie je dosáhnout vysoké úrovně veslařské techniky tak, aby se k ní mohlo v dorostu přidat zatížení.

Trenažér se v tomto věku používá ke zpestření tréninku (není hlavní náplní tréninku) a je vhodný spíše jako plnohodnotná součást posilovny, kde slouží k rozvoji síly a k pochopení komplexnosti svalového zapojení při veslování. Vždy zde dbáme na správné provedení záběru a kombinujeme s technickým veslováním (zavřené oči, stínové veslování, chodidla volně v nohavkách atp.)

Doporučené tréninkové zatížení

- trénink 3-4x týdně (3-4x 90 minut)

- všeobecná příprava 3x 60 minut, 1x 90 minut

- veslování 3x 30-45 minut (primárně technika) + závody o víkendech

- 30 až 35 % veslování, 65 až 70 % ostatní zátěž

- celkem 6 h týdně