Labe Arena

Veslování

ETAPA SPECIALIZOVANÉHO TRÉNINKU

15-16 LET; naučte je závodit

Kategorie dorostu v tomto věku přechází z lopatky Macon na asymetrickou lopatku (slangově sekyru), která vyžaduje jiný úhel záseku/zaveslování, na který si děti musí zvyknout a znovu se naučit. Vyndávání vesel je naopak díky asymetrickým lopatkám jednodušší, což často vede ke špatnému návyku vyndávání vesel z vody, které by mělo být znovu vysvětleno, předvedeno a dbáno na jeho dodržování. Pokud veslař nečistě vyndavá v konci záběru vesla nejen že ztrácí, ale také znepříjemňuje život ostatním členům v posádce, kterým hází vodu na jejich lopatky. Dovednost přesně a čistě provést zásek/zaveslovat, čistě a kolmo z vody vyndat lopatku v konci a udržet veslo nad vodou bez škrtnutí o vodní hladinu jsou klíčovými ukazateli zvládnuté techniky. Cílem je zvládnout bezvadnou techniku s novým typem vesel a zafixovat ji i při zvýšené intenzitě zatížení. Zhoršení techniky v průběhu tréninku je neklamným znamením, že je třeba trénink na vodě přerušit či ukončit.

Veslař v tomto věku by se již měl učit základní parametry nastavení své lodě (délka vesel, vyložení, nastavení nohavek, kolejniček atd.) a umět si ho zkontrolovat.

Trenažér je součástí zimní přípravy a slouží k rozvoji vytrvalosti, síly a techniky. Přidáváme specifický trénink na rozvoj síly (pouze za předpokladu výborně zvládnuté techniky) například 10 x 10`` až 20`` / 60`` v závodní frekvenci. Trénink kombinujeme s technickým veslováním (zavřené oči, stínové veslování a chodidla volně v nohavkách atp.).


Doporučené tréninkové zatížení

- trénink 4-6x týdně

- 3x 40 minut a 2x60 minut veslování,

- ostatní všeobecná příprava

- 40 % veslování, 60 % ostatní zátěž

- celkem 11-12 hodin týdně (včetně přípravy na trénink)