Labe Arena

Z čeho vycházíme?

Základní východiska pro dlouhodobou přípravu veslařské mládeže.


Metodika vychází ze tří základních teorií, přičemž první, základní a dnes celosvětově uznávanou je teorie Long – term athlete development (LTAD) Istvana Balyiho, zohledňujeme ale také teorii senzitivních období podle Periče přičemž se snažíme respektovat také nejnovější poznatky o individuálních zvláštnostech vývoje dětí a mládeže.