Labe Arena

Zásobník cviků posilovacích a protahovacích s využitím náčiním

Pavlína Vaculíková


Následující zásobník cviků je rozdělen na cviky posilovací a protahovací podle použitého náčiní a následně podle zaměření jednotlivých cviků. Ke každému náčiní jsou doplněny základní informace. Při cvičení s balančními pomůckami a zařazení cviků s výdrží je u začátečníků délka výdrže max. 8 s. S přibývajícími zkušenostmi se cvičením s těmito pomůckami je možné délku výdrže prodloužit. Před zahájením cvičení s balančními pomůckami je nutné zvládnout správnou techniku cvičení jen s vahou vlastního těla, labilní plocha daný cvik zobtížní. Leh na břiše na míči nebo balanční úseči nemusí být všem příjemný (z důvodu tlaku pomůcky do břišní stěny). V tomto případě volíme variantu v leže na břiše na podložce.