Labe Arena

Zdravotní aspekty výkonu, kineziologická analýza a hlavní příčiny dysbalancí ve veslování

Úrazovost ve veslování je nízká. Literatura uvádí číslo 0,3 %, z toho polovina úrazů nemá k veslování přímý vztah, dochází k nim při manipulaci s lodí nebo během suché přípravy. Většinou se setkáváme s chronickými poraněními.

Ovšem nepříznivé povětrnostní podmínky, ve kterých je sport často vykonáván, velké zatížení sportovců, případně i vrozené dispozice se podílí na vzniku chronických potíží funkčního aparátu (svalových úponů, šlach, velkých kloubů a páteře). Nejčastěji dochází k bolestem bederní a přetížení krční části páteře, lokte (ulnární a laterální epikondylitida, tzv. oštěpařský a tenisový loket), zánětlivým onemocněním v oblasti pletence ramenního (rotátorové manžety), zápěstí a palce. V důsledku přetížení čtyřhlavého svalu stehenního v oblasti čéšky dochází k poškození kolenního kloubu. Každý aktivní veslař trpí mozoly na rukou (palmární hyperkeratózou).

Problémům funkčního aparátu lze předcházet respektováním zásad správného rozcvičování, posílením hlubokého stabilizačního systému páteře, zařazováním kompenzačních cvičení, využíváním závěrečného strečinku a respektováním individuálních možností každého sportovce, tj. vyžadovat výkon přiměřený biologickému věku, úrovni psychické a fyzické kondice.  

Kineziologická analýza

Veslařské tempo lze rozdělit na několik fází -  dokončení, návrat, zásek/zaveslování a průtah.

Při provedení záběrového cyklu jsou postupně zapojeny všechny velké svalové skupiny.